Bip Bielsko
Menu
- Strona główna
- Status prawny
- Regulamin organizacyjny
- Struktura
- Przedmiot działalności i kompetencje
• kontrola zarządcza
- Aktualności i komunikaty
• ASF
• Druki dla Lekarzy weterynarii
- Zamówienia publiczne
• Archiwum
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Rejestry i ewidencje
• Lecznice w powiecie bielskim
• Obwody Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa
• Nadzorowane podmioty
- Praca
- Mapa strony
- Redakcja BIP
- Rejestr zmian
- Podstawa prawna działania inspektoratu
- Majątek i finansowanie
- Projektowanie aktów normatywnych
- Kontakt
- Instrukcja obsługi BIP
- Druki do pobrania
- ePUAP
- Przydatne linki
- Statystyki
Kontakt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187
administracja stroną BIP

STRONA GłóWNA

  Strona gwna PIW

 

UWAGA !!!!!!!!!

ASF

czyli Afrykaski Pomór wi

czytaj poniej

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1369659733.gif

ulotka ASF

 

 

Za utworzenie, utrzymanie i aktualizacj treci zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadaj podmioty udostpniajce informacj publiczn z zachowaniem wszelkich cech ujtych w Ustawie z dnia 6 wrzenia 2001r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 padziernika 2001r. nr 112 poz. 1198) art. 8 ust. 6.

Podmioty udostpniajce informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej s obowizane do:

 • oznaczenia informacji danymi okrelajcymi podmiot udostpniajcy informacj,
 • podania w informacji danych okrelajcych tosamo osoby, która wytworzya informacj lub odpowiada za tre informacji,
 • doczenia do informacji danych okrelajcych tosamo osoby, która wprowadzia informacj do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostpnienia,
 • zabezpieczenia moliwoci identyfikacji czasu rzeczywistego udostpnienia informacji.

Obowizek publikowania informacji za pomoc podmiotowej strony BIP okrelony zosta w art. 8.1 ustawy o dostpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001r.

Ustawodawca okreli wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostpniania informacji publicznej w art. 4.1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001r. S to:

 • Organy wadzy publicznej
 • Organy samorzdów gospodarczych i zawodowych
 • Podmioty reprezentujce zgodnie z odrbnymi przepisami Skarb Pastwa
 • Podmioty reprezentujce pastwowe osoby prawne
 • Podmioty reprezentujce osoby prawne samorzdu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujce pastwowe jednostki organizacyjne
 • Podmioty reprezentujce jednostki samorzdu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujce osoby lub jednostki organizacyjne wykonujce zadania publiczne
 • Podmioty reprezentujce osoby lub jednostki organizacyjne dysponujce majtkiem publicznym
 • Podmioty reprezentujce osoby prawne w których Skarb Pastwa, jednostki samorzdu terytorialnego lub samorzdu gospodarczego albo zawodowego maj pozycj dominujc w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Zwizki zawodowe i ich organizacje
 • Partie polityczne
 • Inne podmioty wykonujce zadania publiczne

W zwizku z powyszym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Biaej od pocztku 2006 roku prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

  udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-31
  opracował Danuta Bartkowska dnia 2017-03-21
inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra