Bip Bielsko
Menu
- Strona główna
- Rejestry i ewidencje
• Lecznice w powiecie bielskim
• Obwody Badania Zwierząt RzeĹşnych i Mięsa
• Nadzorowane podmioty
- Statystyki
- ePUAP
- Instrukcja obsługi BIP
- Kontakt
- Projektowanie aktĂłw normatywnych
- Majątek i finansowanie
- Podstawa prawna działania inspektoratu
- Redakcja BIP
- Mapa strony
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Przedmiot działalności i kompetencje
• kontrola zarządcza
- Status prawny
- Rejestr zmian
- Praca
- Przydatne linki
- Druki do pobrania
- Regulamin organizacyjny
- Struktura
- ZamĂłwienia publiczne
• Archiwum
- Aktualności i komunikaty
• amerykanski zgnilec pszczol
• ASF
• Druki dla Lekarzy weterynarii
Kontakt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187
administracja stroną BIP

STRONA GłóWNA

  Strona główna PIW

budynek inspektoratu

 


!!! UWAGA !!!


W związku ze stwierdzonymi kolejnymi przypadkami koronawirusa w Polsce,

petentów prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości

- co najmniej 1,5 m od innych osób -

Jednocześnie informujemy  o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii i załatwianie spraw drogą elektroniczną lub pod nr tel. (33) 496 01 80

Korespondencję prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bip-bielsko.pl

W związku z zaistniałymi już przypadkami przypominamy, iż osoby chore i wykazujące objawy infekcji powinny zostać w domu.

 

Przemieszczanie świń

 

OSTRZEŻENIE !!!!!!

W związku z pojawieniem się na terenie Polski ptasiej grypy (woj. lubelskie i wielkopolskie), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina, iż w dalszym ciągu obowiązuje całkowity zakaz karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz pomieszczeń. Drób powinien być bezwzględnie utrzymywany w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych wolierach.

zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przez HPAI

informacje dla hodowców drobiu 

Jak postępować z żywymi rybami w sprzedaży detalicznej

Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej

 


INFO o uboju z konieczności

pdf  ważna informacja o uboju z konieczności

pdf  krótkie szkolenie z uboju

 


UWAGA !!!
ważna informacja dla podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego

pdf info zakłady

 


RODO

pdf  klauzula informacyjna

 


UWAGA !!!!!!!!! ASF

czyli Afrykański Pomór Świń„

pdf ulotka 1 pdf  ulotka 2

 


INFO dla hodowców

pdf  stosowanie antybiotyków

 


 

Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001r. nr 112 poz. 1198) art. 8 ust. 6.

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

 • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
 • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w art. 8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.

Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Są to:

 • Organy władzy publicznej
 • Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 • Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
 • Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Związki zawodowe i ich organizacje
 • Partie polityczne
 • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej od początku 2006 roku prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

  udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-12
  opracował Danuta Bartkowska dnia 2019-11-14
inf |  zmiany |  statystyki |  gĂłra 


Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 gĂłra